Mijn VVH&P

Gebruiksvoorwaarden

Deze versie van de gebruiksvoorwaarden is van kracht sinds 15 december 2016.

De website www.v-vhp.be – of v-vhp.be – (hierna de “Website”) is eigendom van – en wordt onderhouden door – V V H & P BVBA met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Frans van Dunlaan 25 met ondernemingsnummer BE0684.498.118, hierna genoemd “V-VH&P”, “VVH&P”, “V V H & P” of “wij”.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen V-VH&P en u (hierna “u” of “uw”) en hebben betrekking op uw gebruik van onze website.

V-VH&P mag, naar eigen goeddunken, deze gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen op eender welk moment om welke reden dan ook, en zonder voorafgaande kennisgeving aan u of enig andere relevante persoon.

V-VH&P bezit het exclusieve copyright van deze website, haar design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van V-VH&P.

De informatie over de onderwerpen die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als gepersonaliseerd en bindend advies worden beschouwd. V-VH&P zal in de mate van het mogelijke inspanningen leveren om haar verstrekte informatie zo volledig en up-to-date mogelijk te houden, maar zij biedt hier geen garantie toe.

V-VH&P aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u advies wenst op basis van uw persoonlijke of professionele situatie dient u contact met ons op te nemen. V-VH&P is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

U kan ons contacteren via de website of via een andere weg.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. In geval van geschillen – die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan – zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Privacy beleid

V V H & P geeft om uw gegevensbescherming en privacy!

Privacybeleid V V H & P

Als accountants zijn wij hoofdzakelijk een vertrouwenspersoon. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van V V H & P. U dient zich ervan bewust te zijn dat V V H & P niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

V V H & P respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van V V H & P of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van V V H & P of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van V V H & P of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens wilt inzien, aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

V V H & P bv/bvba
Frans Van Dunlaan 25
2610 Wilrijk
info@v-vhp.be
+32 (0)3 444 07 30

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24/05/2018

V V H & P
Frans Van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
F: + 32 3 444 07 39
E: info@v-vhp.be

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.