Mijn VVH&P

Tax shelter voor startende- en groeiondernemingen

Gepubliceerd op 22-03-2022 door Nick Verheyden

Met de tax shelter voor startende- en groeiondernemingen kunnen natuurlijke personen die investeren in het kapitaal van een startende- of groeionderneming een belastingvermindering bekomen in hun aangifte personenbelasting. In de programmawet van 27 december 2021 heeft men het maximumbedrag, dat door een onderneming onder deze maatregel kan worden opgehaald, verdubbeld.

Tax shelter voor startende ondernemingen
Om in aanmerking te komen voor de tax shelter voor startende ondernemingen dient een natuurlijke persoon, dewelke geen bedrijfsleider is in de onderneming waarin geïnvesteerd wordt, te investeren in het kapitaal van een onderneming. De investering dient te gebeuren naar aanleiding van de oprichting of naar aanleiding van een kapitaalsverhoging binnen de 4 jaar na de oprichting van de onderneming.  

Elke natuurlijk persoon investeerder kan in totaliteit maximum 100.000,00 euro per belastbaar tijdperk investeringen onder de tax shelter regeling voor startende- en groeiondernemingen. Bovendien geldt de belastingvermindering niet voor het gedeelte van de investering waardoor de investerende natuurlijke persoon meer dan 30% van de aandelen zou verwerven in de onderneming. In deze situatie wordt de belastingvermindering beperkt tot een investering van de eerste 30%.

De onderneming waarin geïnvesteerd wordt dient ook aan enkele voorwaarden te voldoen. Zo dient het onder meer te gaan om een binnenlandse onderneming die niet opgericht mag zijn in het kader van een fusie of een splitsing. De onderneming mag ook geen financiële, management-, vastgoed- of beleggingsvennootschap zijn. Bovendien mogen de opgehaalde sommen niet aangewend worden voor de uitkering van een dividend, het uitgeven van een lening of de aankoop van aandelen.

De onderneming waarin geïnvesteerd wordt kon voorheen tot maximaal 250.000,00 euro ophalen via het tax shelter systeem. In de programmawet van 27 december 2021 heeft de wetgever echter bepaald dat dit maximum wordt verdubbeld naar 500.000,00 euro.

De belastingvermindering bedraagt 30% indien de onderneming waarin geïnvesteerd wordt kwalificeert als een ‘kleine onderneming’. De belastingvermindering bedraagt 45% indien er geïnvesteerd wordt in een zogenaamde ‘micro onderneming’. Om te kunnen genieten van deze belastingvermindering dient er jaarlijks gedurende 5 jaar een fiscaal attest afgeleverd te worden.

Let op: de aandelen dienen wel gedurende 4 jaar in het bezit te blijven van de investerende natuurlijk persoon. Zo niet, zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen onder de vorm van een belastingvermeerdering.  

Tax Shelter voor groeiondernemingen
De voorwaarden bij de tax shelter voor groeiondernemingen is over het algemeen gelijk aan de voorwaarden bij de tax shelter voor startende ondernemingen. Verschillend aan een startende onderneming, kan men bij een groeionderneming enkel een belastingvermindering bekomen indien er wordt geïnvesteerd in een kleine onderneming die:

  • minstens 4 en maximaal 10 jaar oud is;
  • minstens 10 VTE werknemers heeft;
  • gedurende de twee voorgaande boekjaren een groei realiseerde van minstens 10%  in omzet en/of werkgelegenheid.

De groeionderneming waarin geïnvesteerd wordt kon voorheen tot maximaal 500.000,00 euro ophalen via dit tax shelter systeem. Net zoals bij de tax shelter voor startende ondernemingen, werd deze grens in de programmawet van 27 december 2021 verdubbeld. Het maximumbedrag dat via deze tax shelter kan opgehaald worden bedraagt aldus 1.000.000,00 euro. Let op: Dit maximumbedrag moet wel worden verminderd met het bedrag dat eventueel werd opgehaald via de tax shelter voor startende ondernemingen.

De belastingvermindering bij een directe investering in een groeionderneming bedraagt 25%, ongeacht of dit een micro of een kleine onderneming betreft.

Bij enige verdere vragen omtrent dergelijke tax shelters, kan u steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder.

 

V V H & P BV
Certified Tax accountants
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
M: info@v-vhp.be

Vestigingen
Frans van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Starrenhoflaan 44/20
2950 Kapellen

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.