Mijn VVH&P

Vergeet uw buitenlands onroerend goed niet aan te geven!

Gepubliceerd op 03-12-2021 door Nick Verheyden

Vorig jaar werd België veroordeeld omdat ze onroerende goederen in het binnen- en buitenland ongelijk belast. Om belastingplichtigen met buitenlandse onroerende goederen op gelijke wijze te belasten, zal de fiscus een kadastraal inkomen bepalen voor de buitenlandse onroerende goederen van Belgische belastingplichtigen.


Bepaling kadastraal inkomen

Om de ongelijkheid tegen te gaan, zoals u heeft kunnen lezen in een vorig artikel, wordt de fiscus door de minister van Financiën belast met het bepalen van een kadastraal inkomen voor de in buitenland gelegen onroerende goederen van Belgische belastingplichtigen.

De fiscus doet hiervoor beroep op informatie die eigenaars van onroerende goederen in het buitenland moeten bezorgen aan de FOD Financiën. De informatie wordt verzameld aan de hand van een vragenlijst die enkele maanden geleden werd bezorgd aan deze belastingplichtigen. Voor onroerende goederen die aangekocht zijn vóór 2021 hebben de belastingplichtigen tijd tot uiterlijk 31 december 2021 om de vragenlijst te beantwoorden. Indien u dit nog niet heeft gedaan, kan u de vragenlijst ofwel online invullen via MyMinfin of u kan het formulier dat u ontvangen heeft invullen en opsturen per post of e-mail.

Voor onroerende goederen in het buitenland die u aankoopt vanaf 1 januari 2021 moet u binnen de vier maanden na aankoop van het onroerend goed, dit aangeven bij de FOD Financiën.

 

V V H & P BV
Certified Tax accountants
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
M: info@v-vhp.be

Vestigingen
Frans van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Starrenhoflaan 44/20
2950 Kapellen

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.