Mijn VVH&P

Tijdelijke tolerantie voor berekeningswijze btw-aftrek bedrijfswagens

Gepubliceerd op 19-02-2021 door Nick Verheyden

Door de coronacrisis en het verplicht telewerken hebben veel bestuurders van bedrijfswagens afgelopen jaar minder kilometers afgelegd dan in een ‘normaal’ jaar. Dit heeft een impact op de berekeningswijze van de btw-aftrek van bedrijfswagens. De minister van financiën heeft besloten om voor kalenderjaar 2020 hierin tegemoet te komen, aangezien de coronacrisis een uitzonderlijke omstandigheid is waar velen onder lijden.


Berekeningswijze btw-aftrek bedrijfswagens

De btw-aftrek van bedrijfswagens kan aan de hand van 3 berekeningsmethodes worden vastgesteld:

  • Methode 1: werkelijk aantal gereden kilometers;
  • Methode 2: semi-forfaitaire berekening van het beroepsmatig gebruik van de wagen;
  • Methode 3: forfait waarbij de btw-aftrek beperkt wordt tot 35%.

Als men opteert voor methode 3, dient dit toegepast te worden voor het hele wagenpark van de onderneming. Bovendien moet deze methode gedurende vier kalenderjaren worden toegepast alvorens er kan overgeschakeld worden naar een andere berekeningsmethode.

Tolerantie
Aangezien er in het afgelopen jaar veel minder kilometers zijn afgelegd door bestuurders van bedrijfswagens, heeft de minister van Financiën beslist dat voor kalenderjaar 2020 het mogelijk is om tijdelijk te wisselen van methode 2 naar methode 3. Vanaf 01/01/2021 kunnen ze opnieuw de semi-forfaitaire berekening toepassen.

De voorwaarde die stelt dat methode 3 gedurende minstens vier kalenderjaren moet aangehouden worden vervalt dus tijdelijk. Overigens heeft de minister van Financiën bevestigd dat het mogelijk is om methode 2 en 3 te combineren in het kalenderjaar 2020.

 

V V H & P BV
Certified Tax accountants
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
M: info@v-vhp.be

Vestigingen
Frans van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Starrenhoflaan 44/20
2950 Kapellen

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.