Mijn VVH&P

Opgelet voor dubbele bestuursmandaten!

Gepubliceerd op 17-12-2020 door Nick Verheyden

Met de inwerkingtreding van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn dubbele bestuursmandaten verboden. Als u zowel persoonlijk, als via vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon benoemd bent als bestuurder in een vennootschap, zijn de beslissingen die de raad van bestuur neemt van rechtswege ongeldig.

Dwingende bepaling van het WVV
Sinds 1 januari 2020 zijn voor alle vennootschappen de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van kracht. Een van deze dwingende bepalingen is het verbod op dubbele bestuursmandaten. Het is bijgevolg niet mogelijk dat u als natuurlijk persoon bestuurder bent van een vennootschap én tegelijk vaste vertegenwoordiger bent van een rechtspersoon die bestuurder is van diezelfde vennootschap.

Indien u toch een dubbel bestuursmandaat heeft in een vennootschap, heeft u er alle belang bij om dit zo spoedig mogelijk recht te zetten, vermits alle beslissingen die de raad van bestuur neemt van rechtswege ongeldig zijn zolang er een dubbel bestuursmandaat is. Indien u niet zeker bent of u al dan niet een wijziging moet doorvoeren bij de bestuurders van uw vennootschap, kan u altijd contact opnemen met uw dossierbeheerder.

 

V V H & P BV
Certified Tax accountants
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
M: info@v-vhp.be

Vestigingen
Frans van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Starrenhoflaan 44/20
2950 Kapellen

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.