Mijn VVH&P

De feestdagen komen eraan – wat met eindejaarsgeschenken aan personeel?

Gepubliceerd op 05-12-2018 door Nick Verheyden

Aangezien de eerste kerstverlichting reeds ophangt, is het ook weer bijna de tijd van het jaar waarin er al eens een geschenk wordt gegeven aan het personeel. Deze geschenken kunnen onder bepaalde voorwaarden geheel worden vrijgesteld van belastingen.

Sociale zekerheid

De geschenken die u aan uw werknemers geeft zijn in principe loon waarop sociale bijdrage dient te worden betaald. Volgens de Belgische sociale wetgeving worden geschenken in natura, in cash of in de vorm van geschenkcheques echter vrijgesteld wanneer ze worden gegeven ter gelegenheid van Sinterklaas, kerstmis of nieuwjaar én wanneer het bedrag niet hoger is dan EUR 40 per werknemer en per jaar. Voor ieder kind ten laste van de werknemer kan het bedrag elk jaar nog eens verhoogd worden met EUR 40.

Zolang het totale bedrag van de geschenken niet hoger is dan EUR 40, zal het volledige bedrag worden vrijgesteld van sociale zekerheid. Van zodra het bedrag echter hoger is, zal het volledige bedrag onderworpen worden aan sociale zekerheid en niet enkel het verschil met EUR 40.

Inkomstenbelasting

Als gevolg van de verhoging van het vrijgestelde bedrag in de sociale zekerheid, is sinds 6 december ook het vrijgestelde bedrag voor de vennootschapsbelasting verhoogd van EUR 35 naar EUR 40, per personeelslid per jaar (+ EUR 40 per kind ten laste). Het verhoogde bedrag treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. Echter, van zodra het bedrag hoger is als EUR 40, zal de volledige kost niet aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting.

Btw

Tenslotte is de btw op de aankoop van deze geschenken slechts aftrekbaar in de mate dat er slechts één geschenk wordt gegeven aan alle personeelsleden of aan alle kinderen van de personeelsleden en voor zover het geschenk niet meer bedraagt dan EUR 50 (excl. Btw) per begunstigde en per kalenderjaar. Indien er bijgevolg meer geschenken worden gegeven, is de btw slecht aftrekbaar voor één geschenk met een waarde lager dan EUR 50.

Wij wensen u alvast prettige feestdagen!

 

 

 

V V H & P BV
Certified Tax accountants
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
M: info@v-vhp.be

Vestigingen
Frans van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Starrenhoflaan 44/20
2950 Kapellen

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.