Mijn VVH&P

Onbelast bijverdienen: de spelregels.

Gepubliceerd op 27-08-2018 door Nick Verheyden

Op 26 juli 2018 is de wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd die het onbelast bijverdienen regelt. Werknemers kunnen voortaan tot 3.830 euro (geïndexeerd voor inkomstenjaar 2018: 6.130 euro) per kalenderjaar bijverdienen, zonder er belastingen en sociale bijdragen op af te dragen. We leggen hierbij de spelregels even uit in een notendop.

 

Wie komt in aanmerking?

Enkel werknemers die minstens 4/5e werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden komen in aanmerking om onbelast bij te verdienen.

 

Welk werk komt in aanmerking?

Het moet gaan om occasionele diensten tussen burgers, verenigingswerk of diensten in de deeleconomie. Opgelet: indien je bij een bepaalde vereniging reeds tewerkgesteld bent via een arbeidsovereenkomst, statutaire aanstelling of dienstverleningsovereenkomst, mag je hiervoor niet meer bijklussen. Dit geldt ook voor uitzendkrachten, tijdelijke werknemers of werknemers die ter beschikking werden gesteld van de vereniging. Dit verbod geldt voor een periode van één jaar voorafgaand aan het begin van het verenigingswerk. Dit wil dus zeggen dat je minstens één jaar moet wachten na stopzetting van een arbeidsovereenkomst alvorens je voor de vereniging belastingvrij mag bijklussen. Als gepensioneerde telt de regel van de wachttijd van 12 maanden niet.

Als je zelfstandige bent, mag het onbelast bijverdienen niet in dezelfde activiteit zijn als deze van het zelfstandige hoofdberoep.

 

Welk bedrag mag u verdienen?

Zoals eerder gezegd: 6.130 euro voor inkomstenjaar 2018 (absoluut maximum per jaar). Maar er is ook een maandgrens: inkomsten uit verenigingswerk en diensten aan burgers mogen niet meer dan 510,83 euro per maand bedragen.

 

Welke formaliteiten?

Sedert 15 juli 2018 moeten alle bijverdiensten gemeld worden op www. bijklussen.be. Op deze website kan u opvolgen hoeveel uren er reeds gewerkt werd en hoeveel je al verdient hebt. Opgelet: de diensten geleverd aan de deeleconomie staan hierin niet vermeld, deze worden pas na het einde van het jaar aan de FOD Financiën opgegeven. Tevens kan u op deze website meer informatie vinden over de toegelaten activiteiten voor verenigingen en over de diensten aan burgers. Deze nieuwe regeling is van toepassing op de inkomsten die werden behaald vanaf 1 januari 2018.

 

Wat als u de grens van het maximum overschrijdt?

Op dat ogenblik vervalt de vrijstelling en zullen die inkomsten als beroepsinkomsten belast worden vanaf de eerste euro. In principe zijn er dan ook sociale bijdragen verschuldigd! Let dus goed op en zorg ervoor dat dit niet gebeurt, de gevolgen zijn ingrijpend.

 

BTW van toepassing?

Neen, ook het BTW wetboek werd aangepast en voorziet expliciet in een vrijstelling voor deze bijverdiensten.

 

Voor meer info over dit onderwerp kan u steeds contact opnemen met ons kantoor.

 

V V H & P BV
Certified Tax accountants
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
M: info@v-vhp.be

Vestigingen
Frans van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Starrenhoflaan 44/20
2950 Kapellen

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.