Mijn VVH&P

Verhuren met BTW: de kogel is door de kerk

Gepubliceerd op 03-04-2018 door Nick Verheyden

In het zomerakkoord zou de overheid voorzien in een verhuur van onroerende goederen met BTW. Het kabinet van Overtveldt heeft nu bevestigd dat dit vanaf 1 oktober 2018 effectief mogelijk wordt.

Zoals we reeds aankondigden in onze nieuwsbrief van 30 augustus 2017, zal de verhuur met BTW van toepassing zijn op beroepsmatig verhuurde gebouwen of gedeelten ervan. Het is een optioneel stelsel, waarbij zowel de verhuurder als de huurder deze optie moeten uitoefenen.

De verhuur met BTW wordt enkel voorzien voor nieuwbouwprojecten en voor fundamentele vernieuwbouw.

Voor de kortdurende verhuur van onroerende goederen wordt een verplichte BTW toepassing in het leven geroepen. Deze geldt niet voor onroerende goederen bestemd voor bewoning of sociaal-culturele activiteiten.

Van zodra de definitieve teksten beschikbaar zijn zullen wij u verder informeren.

 

V V H & P BV
Certified Tax accountants
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
M: info@v-vhp.be

Vestigingen
Frans van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Starrenhoflaan 44/20
2950 Kapellen

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.