Mijn VVH&P

Effectentaks: ook voor u?

Gepubliceerd op 30-12-2017 door Nick Verheyden

In het zomerakkoord stond het al: vanaf 1 januari 2018 zou er een jaarlijkse taks komen op effectenrekeningen. Momenteel is het wetsontwerp hierrond nog altijd niet goedgekeurd. Dus de definitieve uitwerking van de belasting op effectenrekening is nog geen feit. We vatten alvast het ontwerp voor uw samen. Dat er nog wijzigingen zullen zijn, is echter zeer waarschijnlijk. We houden u op de hoogte.

Effectentaks van 0,15%

Met de effectentaks zal u belast worden op al uw effectenrekeningen met een totale waarde van minstens 500.000 euro. Als u meer dan één effectenrekening heeft, zullen al uw rekeningen samengeteld worden om de totale waarde ervan te bepalen. Bedragen uw effectenrekeningen meer dan 500.000 euro? Dan wordt u jaarlijks belast aan een tarief van 0,15%.

Welke effectenrekeningen?

Niet alle effectenrekeningen zullen belast worden. Het gaat enkel om effecten die ingeschreven zijn op een effectenrekening zoals:

 • beursgenoteerde aandelen
 • beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde obligaties
 • certificaten van obligaties en aandelen
 • effecten in beleggingsfondsen
 • trackers
 • warrants
 • vastgoedcertificaten
 • kasbons

Deze effecten zullen niet onderhevig zijn aan de effectentaks:

 • aandelen op naam
 • niet-beursgenoteerde aandelen
 • levensverzekeringen (tak 21 en tak 23)
 • pensioenspaarfondsen

Niet voor vennootschappen

De taks zal niet gelden voor effectenrekeningen van vennootschappen en vzw’s. De taks is er enkel voor natuurlijke personen.

Waarde van uw effectenrekening?

Zoals we al aangaven, zal u belast worden op de totale waarde van al uw binnenlandse én buitenlandse effectenrekeningen. Staat uw effectenrekening ook op naam van uw echteno(o)t(e), kind, vriend, familielid? Dan verdeelt u de waarde over de verschillende titularissen. Op het einde van elk kwartaal (einde maart, juni, september en december) zal de de waarde van de effectenrekening bepaald worden. Het gemiddelde van die vier referentiepunten is dan gelijk aan de waarde van uw effectenrekening. Bent u met twee titularissen van een effectenrekening, dan mag deze al een waarde hebben van

1.000.000 euro eer u en uw medetitularis effectentaks zullen moeten betalen.

Bank int de effectentaks

Uw bank of een andere tussenpersoon zal u de effectentaks automatisch doorrekenen. Heeft u bij verschillende banken effectenrekeningen die samen de kaap van 500.000 euro overschrijden? Dan kunt u uw bank vragen toch de effectentaks aan te rekenen. Of u kunt de taks zelf aangeven op uw belastingaangifte.

Heeft u enkel effectenrekeningen in het buitenland? Dan maakt u best zelf de rekening. Gaat het om meer dan 500.000 euro, dan geeft u dat zelf aan op uw belastingformulier.

Boetes

De boetes zijn niet mals als u ‘vergeet’ de effectentaks te betalen. Er kan u tot driemaal toe de verschuldigde taks aangerekend worden.

Aandelen op naam zetten

Heel wat beleggers hoopten erop de effectentaks te vermijden door hun aandelen op naam te zetten. Aan die ontsnappingspoging heeft de fiscus nu ook paal en perk gesteld. Aandelen die voor 9 december 2017 werden omgezet naar aandelen op naam zullen niet in rekening gebracht worden voor de berekening van de effectentaks van 2018. Alle aandelen die na deze datum nog op naam zijn gezet, zullen wel meegeteld worden voor de effectentaks van 2018. Pas vanaf maart 2019 zullen deze aandelen niet meer in rekening worden gebracht.

Voor alle duidelijkheid: het betreft nog altijd een ontwerp. De wet is nog niet definitief goedgekeurd.

 

V V H & P BV
Certified Tax accountants
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
M: info@v-vhp.be

Vestigingen
Frans van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Starrenhoflaan 44/20
2950 Kapellen

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.