Mijn VVH&P

Aanpassing sociale bijdragen: nieuwe drempels vanaf 2018

Gepubliceerd op 23-11-2017 door Nick Verheyden

Vanaf 2015 betaalt een zelfstandige sociale bijdragen op het inkomen van het jaar zelf, maar de voorschotten die worden aangerekend zijn gebaseerd op het inkomen van 3 jaar eerder.  

Tot 31/12/2017 kon er enkel een vermindering van deze voorschotten worden gevraagd indien het inkomen aantoonbaar onder een bepaalde drempel was gezakt. Tot dan kenden we slechts 2 drempels, waaronder het inkomen moest zakken alvorens een verlaging van de voorschotten op de sociale bijdragen kon gevraagd worden.

Vanaf 1/1/2018 worden er maar liefst 6 drempels in het leven geroepen en waarbij de hoogste drempel van 26.592,49 euro (2017) stijgt naar 53.184,98 euro (2018).

Hieronder geven wij u een overzicht van de nieuwe drempels:

Tot 31/12/2017 Vanaf 1/1/2018
13296,25 13296,25
16752,22
21106,47
26592,49 26592,49
37607,47
53184,98

Concreet wil dit zeggen dat een zelfstandige die in 2014 een inkomen had van 70.000 euro en in 2017 een geraamd inkomen van 30.000 euro, nog steeds voorschotten op sociale bijdragen betaalde gebaseerd op 70.000 euro. Hij of zij kon immers niet aantonen dat het inkomen was gedaald beneden de drempel van 26.592,49 euro.  Indien het inkomen in 2015 ook 70.000 euro was en in 2018 geraamd wordt op 30.000 euro, kan men wel verlaagde voorschotten betalen. Er kan immers aangetoond worden dat het inkomen gedaald is beneden de drempel van 37.607,47 euro en zal men dus voor 2018 voorschotten sociale bijdragen betalen berekend op een inkomen van 37.607,47 euro.

Dit is voor vele zelfstandigen een welgekomen aanpassing, waardoor de voorschotten op de sociale bijdragen veel beter kunnen afgestemd worden op de werkelijke situatie.

Indien u hierover vragen heeft, kan u contact opnemen met ons kantoor.

 

V V H & P BV
Certified Tax accountants
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
M: info@v-vhp.be

Vestigingen
Frans van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Starrenhoflaan 44/20
2950 Kapellen

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.