Mijn VVH&P

BTW aftrek: een conforme factuur niet langer noodzakelijk?

Gepubliceerd op 19-10-2017 door Nick Verheyden

De Belgische fiscus was steeds zeer streng in de toepassing van de BTW-aftrek: een conforme factuur was steeds noodzakelijk. Op 15 september 2016 oordeelde het Europese Hof van Justitie hier anders over. Het heeft geduurd tot 12 oktober 2017 vooraleer de Belgische fiscus heeft laten weten dat ze zich aansluit bij deze rechtspraak.

Voortaan kan de BTW-controleur de BTW aftrek op een niet-conforme factuur dus niet meer weigeren, louter op basis van het ontbreken van elementen die in KB nr. 1 werden opgenomen. De fiscus zal het recht op aftrek nu geval per geval moeten beoordelen:

  • op basis van een gecorrigeerde factuur en/of
  • in combinatie met aanvullende bewijskrachtige stukken die u kan voorleggen en die duidelijk betrekking hebben op de factuur in kwestie. Dit zijn bijvoorbeeld bestelbonnen, leverbonnen, offertes, briefwisseling en e-mails, enz.

Bijkomend moet u steeds kunnen aantonen dat de voorwaarden voor het recht op aftrek vervuld zijn en dat u zich niet heeft schuldig gemaakt aan fraude, misbruik of wist of had moeten weten dat de handeling waarvoor aanspraak op het recht op aftrek wordt gemaakt onderdeel was van fraude of misbruik.

Tot slot moet u de hiervoor vermelde corrigerende stukken en aanvullende bewijsmiddelen kunnen voorleggen voor de BTW-controle wordt beëindigd.

Zoals steeds is voorkomen beter dan genezen en kan u maar best op voorhand voor goede bewijsstukken zorgen.

 

V V H & P BV
Certified Tax accountants
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
M: info@v-vhp.be

Vestigingen
Frans van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Starrenhoflaan 44/20
2950 Kapellen

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.