Mijn VVH&P

BTW-aftrek op relatiegeschenken, reclameartikelen en handelsmonsters: nieuwe regels

Gepubliceerd op 04-07-2017 door Nick Verheyden

De BTW op goederen is slechts aftrekbaar, indien de BTW-plichtige deze goederen gebruikt voor de uitbating van zijn BTW-plichtige activiteit. Op goederen die worden weggeschonken is de BTW dus in principe niet aftrekbaar. In een circulaire van 29 mei 2017 licht de fiscus enkele uitzonderingen toe.

Handelsmonsters:

De BTW op handelsmonsters is aftrekbaar onder deze voorwaarden:

 • ze worden uitgedeeld omwille van publicitaire doeleinden
 • de kost ervan wordt ook door de directe belastingen aanvaardt
 • het handelsmonster is van dezelfde aard als de goederen die door de BTW-plichtige worden gemaakt of verkocht.

Op geestrijke dranken (sterke drank) die als handelsmonster worden uitgedeeld is er geen BTW aftrekbaar, ook niet als die door een handelaar in geestrijke dranken worden uitgedeeld.

Geschenken van geringe waarde:

Het gaat hier bijvoorbeeld over de traditionele eindejaarsgeschenken. De BTW is aftrekbaar onder deze voorwaarden:

 • het geschenk wordt aan zakenrelaties gegeven
 • het moet om een goed gaan en dus geen dienst
 • het is geen tabak of sterke drank
 • de aankoopprijs exclusief BTW is maximaal 50 euro
 • het gaat niet om een reclameartikel

Er kan slechts 1 geschenk per jaar aan dezelfde zakenrelatie gegeven worden. Indien er meer geschenken per jaar worden gegeven, is de BTW op slechts 1 geschenk aftrekbaar. Ook geschenkencheques voor goederen komen in aanmerking.

Reclameartikelen:

De BTW is aftrekbaar onder deze voorwaarden:

 • ze zijn bestemd voor zeer grote verspreiding en niet voorbehouden aan een beperkte categorie klanten of zakenrelaties
 • ze hebben een geringe waarde (per artikel)
 • ze dragen opvallend en blijvend de benaming van de onderneming

Verbruiksgoederen kunnen dus nooit als reclameartikel kwalificeren aangezien ze niet aan de laatste voorwaarde voldoen. Deze kunnen wel als geschenk van geringe waarde geschonken worden.

Gelegenheidsgeschenken voor personeel en hun kinderen:

De BTW is aftrekbaar als ze kwalificeren als een collectief sociaal voordeel en dus onder deze voorwaarden:

 • ze worden geschonken aan alle kinderen van de personeelsleden die beantwoorden aan een bepaalde leeftijdscategorie
 • ze worden geschonken aan alle personeelsleden
 • de waarde per geschenk bedraagt maximaal 50 euro exclusief BTW
 • het geschenk is geen tabak of sterke drank

Er kan slechts 1 geschenk per jaar aan dezelfde begunstigde worden gegeven, de BTW op de bijkomende geschenken aan deze begunstigde is niet aftrekbaar. Ook geschenkencheques voor goederen komen in aanmerking.

Goederen geschonken aan de slachtoffers van een ramp:

Als een BTW-plichtige goederen die voor zijn verkoop bestemd zijn, zou wegschenken aan slachtoffers van een ramp, dan blijft de BTW op de aankoop van deze goederen of op de kosten om deze goederen te vervaardigen aftrekbaar.

 

 

V V H & P BV
Certified Tax accountants
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
M: info@v-vhp.be

Vestigingen
Frans van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Starrenhoflaan 44/20
2950 Kapellen

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.