Mijn VVH&P

Nieuwe vennootschapswetgeving verandert het beroep van de accountant

Gepubliceerd op 31-05-2017 door Nick Verheyden

De nieuwe vennootschapswetgeving komt eraan. Op de algemene vergadering van het IAB (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten) lichtte Minister Koen Geens de nieuwe wetgeving toe samen met de nieuwe rol die de accountant en belastingconsulent zullen krijgen. Minister Geens onderstreepte dat het beroep van de accountant al heel veel veranderd is door de digitalisering. De rol als belangrijkste adviseur van ondernemingen én als vertrouwensverstrekker zal in de toekomst alleen nog belangrijker worden.

Nieuwe vennootschapswetgeving

Eind april was minister Koen Geens te gast op de algemene vergadering van het IAB. Hij sprak er over de nakende veranderingen in de vennootschapswetgeving. Hij wil met een diepgaande vernieuwing het vennootschapsrecht competitiever maken voor zowel Belgische ondernemers als buitenlandse bedrijven. Zodat zij België makkelijker als vestigingsplaats zullen kiezen in plaats van andere landen die nu al een eenvoudig vennootschapsrecht hebben (bv. Nederland).

Vennootschapsvormen reduceren en meervoudig stemrecht introduceren

De bedoeling is om de zeventien vennootschapsvormen die er nu zijn te reduceren naar vier. Vooral de bvba zou heel wat flexibeler en werkbaarder worden en de standaard vennootschapsvorm uitmaken. Alle andere vormen zullen uitzonderingen zijn voor specifieke situaties. De bvba is nu eerder bedoeld voor kleinere ondernemingen, in de toekomst zouden ook grotere ondernemingsvormen bvba’s zijn. Ook de naamloze vennootschap, de nv, moet dichter aansluiten bij de praktijk van het ondernemen en flexibeler worden. Vooral op het vlak van bestuur en structuur zouden de mogelijkheden flink uitgebreid worden.

Meervoudig stemrecht

In de nieuwe vennootschapsrecht zou ook het meervoudig stemrecht opgenomen worden. Dat houdt in dat één aandeel niet langer één stem zal hebben. Het zal mogelijk zijn om één aandeelhouder of een groep van aandeelhouders meer stemmen te geven. Natuurlijk zal daarvoor een bepaalde procedure gevolgd moeten worden en mogen de belangen van de andere aandeelhouders niet in het gedrang komen.

Kapitaalregels afgeschaft

Kapitaalregels en kapitaalbeschermingsregels zullen afgeschaft worden en vervangen worden door andere, veel flexibelere regels die beter aansluiten bij de realiteit van bedrijven vandaag de dag. Schuldeisers zullen op die manier ook een betere bescherming krijgen.

Nieuwe invulling beroep accountant en belastingconsulent

De digitalisering heeft al veel veranderd in de sector en dat zal in de toekomst alleen nog toenemen. Voorzitter van het IAB Benoît Vanderstichelen benadrukte in zijn voorwoord dat dit geen bedreiging is, maar een opportuniteit. Het maakt van de accountant meer dan ooit een cruciale adviseur van de ondernemer. Strategische en gepersonaliseerde raad geven is een hoofdtaak geworden voor de belastingconsulent. En de accountant heeft nog een belangrijke rol gekregen: hij moet de maatschappij vertrouwen geven in de financiële stabiliteit van onze ondernemingen. Dat is nu al het geval door de rol die de accountant speelt in de Wet op de continuïteit van de ondernemingen. Deze wet zal nu ook opgenomen worden in het wetboek van economisch recht.

IAB: innoverende projecten in 2017

Tijdens deze algemene vergadering maakte het IAB ook bekend dat het in 2017 wil uitpakken met enkele innoverende projecten. De kennis, knowhow en sociale vaardigheden van de accountant-belastingconsulent zullen daarbij een centrale rol spelen.

 

V V H & P BV
Certified Tax accountants
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
M: info@v-vhp.be

Vestigingen
Frans van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Starrenhoflaan 44/20
2950 Kapellen

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.