Mijn VVH&P

Verhoging verworpen uitgaven bij bedrijfswagens

Gepubliceerd op 05-05-2017 door Nick Verheyden

Sinds 1 januari 2017 is de verworpen uitgave in de aangifte van de vennootschapsbelasting dat berekend wordt op het voordeel van alle aard bij bedrijfswagens, verhoogd van 17% naar 40%! Dit geldt wel enkel indien de vennootschap ook de brandstofkosten (volledig of gedeeltelijk) voor privé verplaatsingen ten laste neemt, wat gebruikelijk is in de praktijk.

Ook nieuw is dat het betalen van een eigen bijdrage, deze verworpen uitgave in geen enkel geval (17% of 40%) zal kunnen verminderen.

Bovendien mag men niet vergeten dat op deze verworpen uitgave steeds belasting verschuldigd is: ze kan niet verminderd worden door bijvoorbeeld een aftrek van vorige verliezen of een investeringsaftrek.

Verworpen uitgave

Een verworpen uitgave is een effectieve uitgave die de fiscus niet aanvaardt (via de wet en niet via de controleur) en aan de winst toevoegt. Het is de boekhouder-accountant die dit verplicht inschrijft in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voordeel alle aard: de bedrijfswagen in de personenbelasting.

Wanneer een personeelslid of een bedrijfsleider (zaakvoerder) van zijn werkgever/ vennootschap gratis een auto mag gebruiken om zowel beroepsverplaatsingen, woon-werkverkeer of louter privéverplaatsingen te doen, dan veronderstelt de fiscus steeds een verkregen voordeel van alle aard  voor de gebruiker van het voertuig. Hij krijgt m.a.w. een deel van zijn bezoldiging niet in geld maar in natura.

Hiervoor is een berekeningsformule ontworpen die als volgt luidt:

Voordeel = cataloguswaarde auto x percentage CO₂-uitstoot x 6/7en

Het is dit voordeel dat ten belope van 17% of 40% zal verworpen worden bij de vennootschap.

Effectief vanaf 1 januari 2017

Ongeacht de afsluitdatum van het boekjaar, is de verhoging van 17% tot 40% ingegaan op 1/1/2017.

Wanneer uw boekjaar het kalenderjaar volgt (u start op 1/1/2017), is er geen probleem: voor boekjaar 2017 zal het volledige voordeel verworpen worden aan 40%. Wanneer uw boekjaar echter bv. start op 1/10/2016, dan wordt het voordeel verworpen voor 3/12en aan 17% en 9/12en aan 40%.

Verworpen uitgave ‘personenauto’s’ in de vennootschapsbelasting

Bovendien mag men niet vergeten dat voor een vennootschap alle autokosten beperkt (50-100%) aftrekbaar zijn, afhankelijk van de CO₂-uitstoot. Voor brandstofkosten is dit steeds 75%. Dit is ook een verworpen uitgave.

De enige compensatie is dat het voordeel van de bedrijfswagen wordt aanzien als loon en niet als autokost. Vandaar dat dit voordeel gedeeltelijk wordt afgetrokken van deze verworpen uitgave, waarbij men veronderstelt dat brandstof hiervan 30% uitmaakt.

Belastingverhoging bedrijfswagens

De regering heeft hiermee andermaal het gebruik van een bedrijfswagen fiscaal zwaar aangepakt. Alleen wanneer de gebruiker zijn brandstof volledig zelf betaalt, kan de vennootschap nog steeds 17% blijven toepassen.

 

 

V V H & P BV
Certified Tax accountants
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
M: info@v-vhp.be

Vestigingen
Frans van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Starrenhoflaan 44/20
2950 Kapellen

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.