Mijn VVH&P

Aankondiging van controleacties door de fiscus.

Gepubliceerd op 03-05-2017 door Nick Verheyden

Op 18 april 2017 heeft de fiscus de controleacties voor het jaar 2017 aangekondigd. De fiscus wil u hiermee aanzetten om uw fiscale verplichtingen correct na te komen.

Particulieren:

U kan een controle of een vraag om inlichtingen verwachten in de volgende gevallen:

  • u bent loontrekkend en u heeft werkelijke beroepskosten afgetrokken
  • u heeft buitenlandse inkomsten die niet werden aangegeven
  • u heeft belastbare meerwaarden gerealiseerd op de verkoop van onroerende goederen en u heeft deze niet aangegeven
  • u heeft uw aangifte niet ingediend, met verscherpte aandacht indien de niet-indiening regelmatig plaatsvond

Zelfstandigen en ondernemingen:

U wordt mogelijk gecontroleerd als:

  • er een vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing werd ingeroepen waarvoor de toekenningsvoorwaarden moeten worden nagekeken
  • er een vermoeden is dat er onterecht een BTW-tegoed is ontstaan of werd verrekend
  • er een verlaagde roerende voorheffing op betaalde of toegekende dividenden werd betaald
  • u een grote onderneming heeft en de belastbare meerwaarde op aandelen of deelbewijzen niet aangegeven werd
  • er geen aangifte werd ingediend, met verscherpte aandacht indien de niet-indiening regelmatig plaatsvond

Uiteraard blijven de “normale” controles ook bestaan op basis van de fiscale situatie.

 

V V H & P BV
Certified Tax accountants
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
M: info@v-vhp.be

Vestigingen
Frans van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Starrenhoflaan 44/20
2950 Kapellen

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.